Комунальне некомерційне підприємство Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги №3 Харківського району» є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Харківського району, вживає заходи з профілактики захворювань населення Харківського району, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Підприємство створене рішення Харківської районної ради від 17 травня 2018 року шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги сел.Васищеве Харківського району».

Підприємство засновано на відокремленій частині майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Харківського району.

Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є територіальні громади сіл, селищ Харківського району від імені яких виступає Харківська районна рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Харківській районній раді, а за галузевою спрямованістю – підвідомче місцевим органам виконавчої влади районного та обласного рівнів.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільними Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, нормативними актами структурного підрозділу охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та Харківської районної державної адміністрації, відповідними рішеннями Харківської районної ради, Статутом підприємства та іншими нормативними актами.

Повна назва – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ». На англійській мові – COMMUNAL NONCOMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV DISTRICT COUNCIL «CENTER FOR PRIMARY HEALTH CARE NUMBER 3 OF KHARKIV DISTRICT»

Скорочена назва – КНП «ЦПМД №3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ». На англійській мові – CNCE «CPHC NUMBER 3 OF KHARKIV DISTRICT»

Місцезнаходження Підприємства: 62495, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Васищеве, вулиця Зелена, будинок 36.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
 • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
  • Проведення профілактичних щеплень;
 • Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, утому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • Направлення на Медико-санітарну експертну комісію осіб зі стійкою втратою непрацездатності;
 • Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку.

Ідентифікаційний код : 38008933

Видана ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, організація і управління охороною здоров’я, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична статистика. Реєстраційне досьє від 24.07.2018 року № 08/2407-М.